Tilbage Brugerperspektiver – COVID-19

Brugerperspektiver - COVID-19

En undersøgelse for Oak Foundation, som er baseret på opsamling af viden fra 32 sociale organisationer og projekter, der beskæftiger sig med stærkt udsatte målgrupper, herunder hjemløse, sexarbejdere, stofbrugere, psykisk sårbare, voldsudsatte, indsatte i fænglser og indlagte i psykiatrien og indlagte børn i svære hospitalsforløb.

Undersøgelsen peger på en række negative konsekvenser for deres situation grundet situationen omkring COVID-19 – som fx:

TILBAGEFALD OG DESTABILISERING AF EN ELLERS FORBEDRET SITUATION

RINGERE ADGANG TIL OPFYLDELSE AF BASALE BEHOV

ØKONOMISK USIKKERHED OG GÆLDSÆTNING

STIGENDE KONFLIKTNIVEAU OG ESKALERING AF VOLD

UDSKAMNING OG YDERLIGERE STIGMATISERING


“[Vi har] set, at brugere der hidtil har klaret sig godt, har fået tilbagefald. For en del har isolationen betydet, at gode rutiner blev afbrudt eller at psykiske problemer eskaleret, og da de etablerede støttefunktioner i stor grad har været sat ud af kraft har det betydet, at nogle har oplevet voldsomme tilbagefald.”
(Deltagende organisation)

De væsentligste temaer der går på tværs af organisationernes besvarelser er at:

1. Det har skabt store vanskeligheder for alle målgrupper, at det offentlige lukker ned. Det gælder fx retsplejesystemet hvor mange målgrupper har aktive sager, der pludselig går i stå, fx er asylsager og hjemsendelsessager blevet sat på hold, børnesager og forældresager er gået i stå, og der har været øget ventetid på tilhold og andre retlige sanktioner, derudover er fx rusmiddelbehandlingen ikke blevet tilpasset den nye situation og alle de konfliktdæmpende/medierende roller er forsvundet og har efterladt folk uden nogen at række ud efter, hvilket har haft store konsekvenser i form af øget mistrivsel og konflikter.

“Mange kommuner har ikke været gode nok til at tilpasse rusmiddelbehandlingen til den nye situation. Her har udsatte mennesker med meget dårligt helbred været tvunget ud i offentlig transport dagligt, ofte over lange afstande, for fx at afhente metadon. Dette skete samtidig med at statsministeren på tv opfordrede alle til at blive hjemme.”
(Deltagende organisation)

2. De allersvageste målgrupper har været meget svære at nå frem til med hjælp. De målgrupper der i forvejen var meget isolerede var næste umulige at nå frem til når det relationelle arbejde blev umuliggjort, derudover var fattigdomsramte mennesker uden adgang til teknologi vanskelige at række ud til og voldsudsatte, der var isoleret med den udøvende part kunne ikke opsøge hjælp. Sexarbejdere, handlede mennesker og illegale migranter har ikke kunne tjene penge og har oparbejdet mere gæld til bagmænd og boligudlejere og er derfor kommet i en mere isoleret position end før. Hjemløse har valgt at isolere sig yderligere pga stigmatisering og manglende adgang til toilet og vask.

“Et stort behov, som meldte sig meget hurtigt, var adgangen til offentlige toiletter. De hjemløse, vi mødte, var mildt sagt desperate efter at kunne få adgang til toilet og mulighed for at kunne vaske hænder og få drikkevand.” (Deltagende organisation)

3. Der er særlige udfordringer for brugere med anden etnisk baggrund end dansk. Her påpeges der, udover de helt overordnede problematikker om misinformation grundet sprogvanskeligheder og øget stigmatisering, fx retraumatisering og deraf øget selvmedicinering samt de konsekvenser det har for de opholdssøgende at de mister deres økonomiske grundlag og derfor ikke kan få opholdstilladelse, samt hele problematikken omkring de illegale migranter, der ikke har kunnet blive testet for COVID-19 uden trusler om hjemsendelse.

“Our target group have during the crisis been unable to work and generate money to survive. Women in prostitution have had to stay home in often overcrowded rooms they have rented. Trafficked women also have been placed in brothels and were then thrown out when they were unable to generate money.”
(Deltagende organisation)

Der er ligeledes et stærkt tværgående fokus på at den øgede digitalisering ikke er svaret på alt, og at relationerne er afgørende når det handler om at arbejde med de svageste i vores samfund.