ivermectin medicine for dogs para que serve ivermectina em ces ivermectina lactancia ivermectin krätze ivermectina precio ecuador kop revectina ivermectin ohne rezept similar a ivermectina

Livsstilsprojekt Stranden

En evaluering af et pilotforløb med fokus på livsstilsændringer hos udsatte unge.

Livsstilsprojekt Stranden er et pilotprojekt mhp. at undersøge hvordan de på bostedet Stranden kan motivere unge med socialpsykiske vanskeligheder til at ændre livsstil. SocialRespons har evalueret pilotprojektet og har fundet frem til, at der i det korte forløb har været afgørende resultater for de unge deltagere, men også for det samlede bosted.