Tilbage Fædreindsatser

Evaluering af en fædreindsats i et udsat område

SocialRespons har fulgt Fædregruppen på Amagerbro i to år for at evaluere og løbende spille viden tilbage til projektet. Læs evalueringen i denne rapport, som også præsenterer konkrete værktøjer til arbejdet med opbygning af fædregrupper

Fædregruppen på Amagerbro i København har til formål at få fædre til at gøre en positiv forskel for børn og unge i lokalområdet ved at opkvalificere dem til at være aktive rollemodeller. Opkvalificeringen, også kaldet temaforløbet, handler dels om at give fædrene viden om børne- og ungdomsliv, som de kan bruge i familielivet og dels om at klæde dem på til at være opsøgende i området ved bl.a. at præsentere dem for lokale børne- og ungeaktører og give dem værktøjer til at kommunikere med unge og andre forældre.

SocialRespons har fulgt Fædregruppen fra 2016-2017 for at evaluere indsatsen og løbende spille viden tilbage til projektet. Denne rapport er den endelige afrapportering. Rapporten henvender sig til alle, der har interesse i Fædregruppen på Amagerbro og til alle, der har interesse for arbejdet med fædreindsatser i det hele taget.

Rapporten præsenterer fire resultater af Fædregruppens arbejde og en række læringstemaer om projektets udførelse. Disse læringstemaer bidrager sammen med to konkrete værktøjer som inspiration til arbejdet med at opbygge fædregrupper i Danmark. Overordnet handler temaerne om 1) det involverende arbejde med fædrene og 2)samarbejdet med omverdenen.