friRum i asylfasen - et handlingskatalog

Et handlingskatalog med fokus på implementering af metoden friRum som er et børnegruppeforløb for børn i flygtningefamilier. Handlingskataloget søger at hjælpe organisationer eller personer, der gerne vil forankre eller udbrede friRumsmetoden til gavn for børn og unge i asylansøgerfasen. Handlingskataloget kan også bruges af aktører i kommuner, der modtager flygtninge, der har fået asyl (integrationsfasen).