how to get ivermectin in the us securonix ivermectin cost philippines quanox gotas presentacion ivermectina gotas para que sirve what company makes ivermectin can oral ivermectin be used topically does ivermectin treat lice
Tilbage Guide til flygtningeforældre

En guide til flygtningeforældre

Røde Kors har udviklet en guide til flygtningeforældre det kan bruges som et værktøj til at understøtte forældrerollen hos forældre, som er flygtet fra krig og andre traumatiserende oplevelser. I vores rapport præsenterer vi projektets resultater samt konkrete redskaber til implementering af guiden.

Røde Kors har med projektet “Guide til flygtningeforældre” (2016-2018) udviklet og udbredt en guide, der skal fremme trivsel og livskvalitet i asylansøgerfamilier i Danmark og Norge. Guiden tilbyder forældre viden og værktøjer, der kan bruges til at håndtere nogle af de udfordringer, der kan være forbundet med at være traumatiseret og belastet og samtidig varetage rollen som forældre. Projektet er finansieret af Egmont Fonden.

I vores rapport har vi omsat projektets erfaringer og læring til anbefalinger og konkrete redskaber, der kan bidrage til det fortsatte arbejde med udbredelse. Rapporten præsenterer derudover projektets resultater og værdiskabelse. Rapporten henvender sig til alle, der har interesse i at styrke brugen og udbredelsen af guiden – både fra et organisatorisk perspektiv og i mødet med flygtningeforældre.

I del 1 præsenteres projektet og dets udbredelse i henholdsvis Norge og Danmark. I del 2 præsenteres projektets værdiskabelse – fra et organisatorisk perspektiv og for de forældre, der har taget den i brug. I del 3 præsenteres evalueringen af den praktiske brug af guiden, samt anbefalinger og redskaber, der er udarbejdet på baggrund af evalueringen, og kan bruges til at styrke det videre arbejde med at udbrede guiden i praksis.