Tilbage Her er hvad de unge siger – og hvad vi kan lære af dem

Her er hvad de unge siger - og hvad vi kan lære af dem

Kunde: 3B/KAB År: 2021 Finansieret af: 3B/KAB


3B/KAB har siden 2014 samarbejdet med over 150 unge gennem ALL IN ungeinitiativer. ALL IN blev startet af den boligsociale indsats, Partnerskabet, i Urbanplanen på Amager i samarbejde med Københavns Kommune og Forskning og Udvikling på Københavns Professionshøjskole. Siden dengang er yderligere 12 forløb igangsat i Urbanplanen, Lundtoftegade, Folehaven og Sydhavn/Sjælør og 29 organisationer har sendt medarbejdere til opkvalificering i metoden. Kendetegnende for ALL IN initiativerne har været et særligt deltagelsesperspektiv, hvor de unge har ejerskabet i alle tre dele af en social handling eller aktivitet – de tager initiativ til hvad skal der ske, de planlægger handlingen, og de udfører den. Samtidig er det også de unge, der laver analysen af, hvorfor handlingen skal iværksættes. Det er disse analyser nærværende undersøgelse tager afsæt i.

Vores tilgang
På baggrund af en vidensopsamling af de unges analyser samt dybdegående interview, har vi foretaget en tværgående analyse af de unges udfordringer, ønsker og løsninger. Centralt for undersøgelsens tilgang har været at sikre, at de unges stemmer træder tydeligt frem og kommer til deres ret. Således er undersøgelsens resultater blevet præsenteret for projektmedarbejder og unge undervejs med henblik på at kvalificere disse yderligere. 

Det leverer vi
Med undersøgelsen ønsker vi og 3B/KAB at bidrage til, at den unikke og omfattende viden, der er fremkommet gennem de unges analyser opsamles og behandles med henblik på at nå ud til flere – og anspore til refleksion, samtale og handling hos relevante aktører i arbejdet med at komme de unges udfordringer til livs.