ivexterm 6 mg para que sirve can you drink after taking ivermectin dosis de ivermectina gotas para piojos en nios ivermectin biogaran kilox gotas para q es
Tilbage Kultur Ø

Udvikling af kulturaktiviteter i Nordhavn

SocialRespons har fulgt Havnekulturkontoret i perioden 2016-2019. Læs om effekten af projektets virkemidler i den afsluttende evalueringsrapport, som giver indblik i arbejdet omkring samskabelse, kultur og byudvikling.

Havnekulturkontoret blev etableret i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Kultur- og fritidsforvaltning og By & Havn og har igennem de seneste 2-3 år arbejdet med at benytte midlertidige byrum til at igangsætte aktiviteter omkring kultur som led i at skabe (kultur)liv i et nyt boligområde i Nordhavnen. Ønsket med indsatsen har været at kickstarte etableringen af fællesskaber og traditioner ved brug af midlertidige rum som ramme for aktiviteter. Havnekulturkontoret har i perioden fungeret som et forsamlingshus og et samlingspunkt i området og har også være udlejet til privat brug. Havnekulturkontoret lukkede i juni 2019, og håbet er, at aktiviteter og fællesskaber videreføres af borgerne selv.

SocialRespons’ afsluttende rapport indeholder en evaluering og vidensopsamling af projektet. Formålet med rapporten er at lave en kortlægning og formidling af de skabte aktiviteter og resultater samt at tydeliggøre de metoder og virkemidler, der har været brugt undervejs. Rapporten henvender sig primært til aktører, der arbejder med samskabelse, kultur og byudvikling – ønsket er, at den skal inspirere arbejdet med lignende projekter andre steder.