Forankringsperspektiver for et mentorprojekt

30 mentees har været en del af projektet, og af dem er 27 enten fastholdt eller har påbegyndt skole, uddannelse eller job. Evalueringen tegner samlet et billede af en gruppe unge mentees, der er styrket markant på en række områder, der kan være med til at øge deres medborgerskab og deltagelse i samfundet. Forankringsperspektiver for indsatsen tager udgangspunkt i helhedsplanen som fortrop i et samskabelsesprojekt for ungearbejdet i Køge.