ivermectina quanox 5ml ivermectine equivalent antiparasitario ivermectina precio chile can you use horse ivermectin for guinea pigs comprare quanox oms e ivermectina dosis ivermectina en niños covid
Tilbage PIFT – et mentorprojekt for sårbare kvinder

PIFT - et mentorprojekt for sårbare kvinder

SocialRespons har fulgt PIFT i projektperioden fra 2017 til 2019. Læs evalueringen af projektet i denne rapport, som sætter fokus på de betydningsfulde resultater for mentee'erne

PIFT har til formål at sikre en effekt, som gør de unge kvinder bedre rustet til at få et velfungerende hverdagsliv med god trivsel, godt netværk og tilknytning til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet. Derudover har PIFT til formål at udbrede og forankre indsatsen i flere kommuner, så indsatsen med tiden bliver gjort økonomisk bæredygtig, og herunder at mentorindsatsen indgår som et af de faste tilbud, de kommunale jobcentre kan tilbyde unge kvinder, som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

I rapporten præsenteres centrale resultater, som mentorindsatsen har haft for mentee’erne samt en diskussion af samarbejdet med kommunerne og arbejdet med at udbrede projektet. Afsluttende indgår der i rapporten anbefalinger til PIFT’s fremtidige arbejde med mentorindsatsen.

PIFT drives som en non-profit virksomhed, der blev stiftet af Foreningen Nydansker og KVINFO i 2015 med støtte fra VELUX FONDEN. Mentorindsatsen tilbydes i samarbejde med kommuner og har et stærkt fokus på gensidig frivillighed.