Tilbage Qnet+ Støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Qnet+ Støtte til voldsudsatte kvinder og børn

Midtvejsevaluering 2020

Qnet er et tilbud under Røde Kors, der henvender sig til kvinder og børn, der har været udsat for vold i familien. Gennem en-til-en støtte og fællesarrangementer hjælpes kvinder og børn i Qnet til at finde fodfæste i livet igen efter et brud med et voldeligt forhold.

Projekt Qnet+ er et samarbejde mellem Røde Kors og Østifterne, der støtter udviklingen af Qnet i årene 2019-2022.

Dette er en midtvejsevaluering af Qnet+, som er udarbejdet af SocialRespons for Røde Kors. Et centralt omdrejningspunkt for midtvejsevalueringen har været at undersøge virkninger og udbytte for kvinder og børn, som benytter tilbuddet, samt hvilke virkemidler der spiller en rolle for deltagernes oplevelse Qnet.