ivermectin 6 ivermectin for sale australia ivermectin compresse polcem ivermectina gotas precio peru quanox efectividad ivermectina pode comprar sem receita ivermectin kosten
Tilbage Tryg i Esbjerg

Sammen mod stalking

Tryg i Esbjerg er et samarbejdsprojekt om stalkingudsattes vej til en tryggere tilværelse. SocialRespons har evalueret projektet og præsenterer i denne rapport resultaterne af en summativ evaluering.

Projekt Tryg i Esbjerg har haft til formål at udvikle, koordinere og gennemføre aktiviteter, der kan sikre stalkingudsatte en bedre hjælp og støtte i det kommunale regi. Herunder har projektsamarbejdet bl.a. haft til formål at kvalificere det professionelle fagnetværk i kommunen og forebygge stalking gennem vidensopbygning blandt unge i folkeskolens udskolingsklasser og på ungdomsuddannelser.

I rapporten præsenteres erfaringer og resultater fra det samlede projekt, og de enkelte tiltag vurderes i forhold til de i projektbeskrivelsen opsatte milepæle og succeskriterier. Rapporten har et særligt fokus på den samarbejdsmodel, der er blevet udviklet i projektet.

Et væsentligt ønske med evalueringen er at videreformidle erfaringer fra samarbejdet, så disse kan anvendes som inspiration for andre kommuner og politikredse i styrkelsen af arbejdet med stalkingsager. Således indgår også vurderinger af ressourceforbrug og udbredelsesmuligheder.

Tryg i Esbjerg er et samarbejde mellem Dansk Stalking Center, Esbjerg Kommune og Esbjerg Lokalpoliti, Syd-og Sønderjyllands politi, gennemført i perioden 2017-2019. Projektet er primært finansieret af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet. Supplerende aktiviteter er finansieret af Helsefonden, Esbjerg Kommune og Dansk Stalking Center.

.