Tilbage Styrket indsats mod menneskehandel

Styrket indsats mod menneskehandel

En evaluering af et øget screeningsarbejde i Røde Kors asyl

I Satspuljen 2017 blev der afsat midler over fire år til at Røde Kors kunne gennemføre projektet ‘Styrket indsats målrettet uledsagede mindreårige ofre for menneskehandel’.

Målsætningen med den styrkede indsats har været at udvikle screeningsarbejdet målrettet uledsagede mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet, herunder at afprøve metodiske tilgange til screening og identifikation af ofrene. Dette udviklings- og afprøvningsarbejde har haft som formål dels at afdække, hvor udbredt menneskehandel er i målgruppen og dels at identificere og hjælpe uledsagede mindreårige asylansøgere, som er ofre for menneskehandel, så de får den støtte og beskyttelse, som de er berettigede til i henhold til Børnekonventionen og regeringens Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel.

Dette er en evaluering udarbejdet af SocialRespons for Ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet. Formålet med evalueringen er, at undersøge hvordan og hvorvidt Røde Kors er lykkedes med at implementere indsatsen og dermed har skabt forandring i det daglige arbejde med uledsagede mindreårige ofre for menneskehandel.

Denne evaluering peger på seks stærke resultater for
projekt ”Styrket indsats målrettet uledsagede ofre for
menneskehandel”.