ivermectina 6 mg precio similares will ivermectin kill lice on chickens ivermectina premio nobel 2015 ivermectin 12 mg side effects in hindi harga ivermectin injeksi where to buy topical ivermectin ivermectine danger
Tilbage To nye projekter for Røde Kors

To nye projekter for Røde Kors

En guide til asylansøgere og en ferielejr for uledsagede flygtningebørn er centrum i to nye forankringsprojekter

Med et fokus på løbende feedback og tæt samarbejde med projektgruppen gennemfører vi et evalueringsforløb for Røde Kors Asyl. Projektet omhandler udarbejdelse og udbredelse af en guide/app til flygtningeforældre og deres børn med fokus på en positiv understøttelse af forældrerollen både i Norge og i Danmark. Vi undersøger resultater hos flygtningefamilierne, opsamler og omsætter erfaring hos praktikere der arbejder med guiden, samt støtter og sparrer i forhold til selvevaluering hos projektledelsen i Norge og Danmark. Vi afslutter forløbet med en rapport, der beskriver både resultater og læring samt potentialer ift. yderligere forankring.

Det andet projekt omhandler en ny type ferielejr, som Røde Kors afprøver. Et stigende antal flygtningeunge kommer til Danmark uden deres forældre, og ferielejren er målrettet denne målgruppe. Formålet er at modvirke social isolation og ensomhed hos de unge. Lejren vil blive afholdt i samarbejde med en efterskole. Der vil være et særligt fokus på fælleskabsorienterede aktiviteter.

Sammen med de unge deltagere, der både er uledsagede flygtninge og danske efterskoleelever vil SocialRespons gennem en afsluttende læringsworkshop skabe synlighed om de resultater lejren har skabt. Vi vil derudover have flere interview med lejr- og projektledelse mhp. at bidrage til organisatorisk læring, der skal sikre en optimal fremtidig indsats.